Vi bruger cookies for at give dig en bedre oplevelse af smekabcitylife.se. Godkend.
 
Klik her, hvis du vil læse mere om vores politik om cookies.

Vores virksomhedspolitik

Saferoad Smekab AB vil med højt kompetenceniveau tilbyde sikre og attraktive produkt- og serviceløsninger til det urbane miljø og opfattes som den bedste samarbejdspartner som underleverandør til landbrug, byggeri og industri.

Virksomheden vil i alle sine aktiviteter bidrage til et bæredygtigt samfund ved løbende at udfordre og forbedre vores produkter og ydelser samt interne og eksterne processer.

Saferoad Smekab AB arbejder efter lean-filosofien, som er en systematiseret arbejdsmetode til at afdække spildtid og maksimere vores værdiskabende tid. Det gør vi ved at engagere vores medarbejdere og arbejde med konstante forbedringer.

  • Vi vil medvirke til et positivt og veludviklet samarbejde med kunderne og kontrollere krav og forventninger til produkter og ydelser samt til funktion, kvalitet og bæredygtighed.
  • Vi vil give korrekte leveringsoplysninger og altid stræbe efter at levere til tiden, sikre at leverandørerne kender kravene for at nå den rette produktkvalitet og søge at sikre, at vores leverandører har et ensartet kvalitets- og bæredygtighedsarbejde.
  • Vi vil være opmærksomme på miljøaspektet og kvalitetskravene ved produktion og udvikling af produkter, vores mål skal løbende forbedres for at udvikle vores miljø- og kvalitetsarbejde, og vi vil drive virksomheden i en bæredygtig retning.
  • Vi vil følge samfundets love og krav og vores virksomheds politik og regler i forskellige spørgsmål, fremme økonomisk brug af råvarer, materialer og energi og håndtere affald ud fra et kredsløbsperspektiv.
  • En grundforudsætning for at skabe tilfredse kunder er ansvarlige og engagerede medarbejdere, som virker i et godt arbejdsmiljø.
  • Vores mål er, at alle medarbejdere via uddannelse og instruktioner har den rette kompetence til arbejdsopgaverne, og at samtlige medarbejdere skal kunne påvirke deres arbejdsmiljø og arbejdssituation.

Hver medarbejder har ansvar for, at vores virksomhedspolitik bliver fulgt for at sikre og videreudvikle virksomhedens fremtid.

2021-01-12
Saferoad Smekab AB
Thomas Rydhagen
CEO